Skip to main content

Informació

Telèfon:
962 999 136 – ext. 105

Fax:
962 998 058

E-mail:
urbanisme@montserrat.es

Horari:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h.

Adreça:
Av. Blasco Ibáñez, 51, 46192 Montserrat

Des d’aquesta àrea es gestionen i controlen assumptes tan importants com la creació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), el planejament i les diferents actuacions urbanístiques en sòl pertanyent al territori de Montserrat, la gestió i l’aprovació de llicències d’obres particulars o la gestió i el control de l’ocupació de la via pública.

Serveis

  • Punt d’informació urbanística, tràmits de llicències d’obra, segregació i activitat, entre d’altres.
  • Canvis de titularitat d’activitat.
  • Informes de reclamacions patrimonials.
  • Cementeri municipal.
  • Tramitacions de subvencions a particulars en matèria d’infraestructures.
  • Coordinació tècnica amb empreses subministradores de serveis urbanístics: subministrament elèctric, telecomunicacions, gas natural, etc.