Skip to main content

Policia local

Informació

Telèfono:
962 999 205

Fax:
962 998 058

E-mail:
policia@montserrat.es

Horari:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

Adreça:
Av. Blasco Ibáñez, 51, 46192 Montserrat

La Policia Local de Montserrat és un institut armat, de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada que presta, dins del marc de la Llei de Forces i Cossos de Seguretat, les funcions de trànsit, policia administrativa, seguretat ciutadana i policia judicial.

Serveis

Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
  • Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
  • Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.
  • Participar en les funcions de policia judicial, en la forma que estableix l’article 29.2 d’aquesta Llei La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista a les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions per evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat.
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i amb la policia de les comunitats autònomes.
  • La protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan la Policia siga requerida per a això.
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.
  • Atenció a les víctimes de violència de gènere.