Skip to main content

Contratació

Telèfon patrimoni:
962 988 000 – ext. 110

Telèfon planejament:
962 988 000 – ext. 104

Fax:
962 998 058

E-mail patrimonio:
patrimoni@montserrat.es

E-mail planejament:
planejament@montserrat.es

Horari:
dilluns a divendres: 9:00 a 13:00 h.

Adreça:
Av. Blasco Ibáñez, 51, 46192 Montserrat

Informació

Es tracta d’un servei que gestiona els contractes del sector públic entre l’administració local i les empreses. Concretament per a realitzar obres, adquirir béns i contractar serveis.

Serveis

Licitacions d’obres, serveis, subministraments, contractes privats, contractes administratius especials i els que estableix la normativa de contractació.