ValenciàSpanishEnglishFrench

Borsa de treball temporal de personal coordinador per a l’escola d’estiu

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 2069/2019 de 19/12/2019 les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal de personal coordinador per a l’escola d’estiu municipal, s’informa que el text íntegre d’estes s’ha publicat en el DOCV núm. 8733 de 05/02/2020 i al portal de transparència [ C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Constitució Borsa Coordinació Escola Estiu ], on es podrà fer seguiment dels documents del procés.

Publicat l’anunci de la convocatòria al BOP núm. 32 de 17 de febrer de 2020, el termini per a presentar sol·licituds serà de 18/02 al 09/03/20.

Represos els terminis administratiu i finalitzat el període per a presentar esmenes, al portal de transparència es pot consultar la llista definitiu d’admesos i exclosos al procés.

Realitzades les entrevistes, es fa públic al tauler d’anuncis i al portal de transparència la llista provisional de les persones que conformen la borsa de treball temporal de personal coordinador de l’escola d’estiu.

ADL, AODL, borsa treball, Montserrat

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020