Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del ple de febrer de 2019

pleEl dijous 28, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de febrer del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar les actes anteriors ací.
 
L'ordre del dia del Ple és el següent:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 5069/2018. Rectificació d’error material de la RLT 2019.
3. Expedient 535/2019. Aprovació del conveni amb Humana Fundación Pueblo para Pueblo per al foment del reciclatge i comportament sostenible.
4. Expedient 5097/2018. Devolució de la garantia definitiva relativa al contracte de redacció del PGOU de Montserrat.
5. Expedient 879/2019. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
6. Expedient 2271/2012. Aprovació definitiva de la mutació demanial externa per cessió de la titularitat del bé immoble i sòl situat al carrer Bon Aire núm. 18 per a la reubicació del Centre de Salut de Montserrat.

B) Activitat de control
7. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia del mes de gener de 2019.
8. Expedient 388/2019. Donar compte de l'informe sobre el compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat (4t trimestre de 2018).
9. Expedient 397/2019. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors (4t trimestre de 2018).
10. Expedient 398/2019. Donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust (4t trimestre de 2018).
11. Expedient 400/2019. Donar compte de l'execució trimestral del pressupost, del compliment de l'objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa (4t trimestre de 2018).
12. Donar compte assumptes diversos.

C) Precs i preguntes
13. Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google