Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del ple ordinari de novembre

pleEl dijous 29, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de novembre del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:


1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.


Podeu consultar les actes anteriors ací.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

 
A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 4311/2018. Modificació de l'Ordenança Reguladora de la Tenència d'Animals. 

3. Expedient 4721/2018. Modificació tercera del Reglament per al Règim i Govern del Cementeri Municipal a Montserrat. 

4. Expedient 4506/2018. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles (Central de Compres).


B) Activitat de control 

5. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia del mes d'octubre de 2018.

6. Donar compte de l' informe sobre el compliment de mesures de lluita contra la morositat, 3r trimestre de 2018 (Expedient 4343/2018).

7. Donar compte del càlcul del periode mitjà de pagament, 3r trimestre de 2018 (Expedient 4344/2018).

8. Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust del 3r trimestre 2018 (Expedient 4345/2018).

9. Donar compte de la informació trimestral d'execució del pressupost, estabilitat pressupostaria i regla de la despesa, 3r trimestre (Expedient 4346/2018). 

10. Donar compte del cost efectiu del serveis de l'exercici de 2017 (Expedient 4581/2018). 

11. Donar compte assumptes diversos


C) Precs i preguntes 

12. Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google