Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del ple ordinari de juliol

pleEl dijous 19 de juliol, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de juliol del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:
 
1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.
 
Podeu consultar les actes anteriors ací.
 
L'ordre del dia del Ple és el següent:
 
1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 
2. Donar compte d'assumptes diversos.
 
3. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia del mes de juny de 2018.
 
4. Aprovació, si és procedent, de la resolució dels recursos potestatius de reposició interposats per Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, SA i Sociedad Civil de Regantes La Dolorosa contra l'acord plenari de data 28 de març de 2018 (exp. 2800/2017).
 
5. Aprovació, si és procedent, de la designació de la Comissió d'Estudi per a la Municipalització del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable (exp. 3127/2018).
 
6. Aprovació, si és procedent, del compte general de l'exercici pressupostari de 2017 (exp. 1878/2018).
 
7. Precs i preguntes.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google