Temperatures extremes. Què podem fer per protegir-nos-en?

TemperaturaEl canvi climàtic

El calfament del sistema climàtic està afectant de manera negativa la salut de la població del planeta. Els informes del Panell Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic exposen que durant els últims anys ha augmentat la freqüència dels dies i nits càlides, així com la de les onades de calor. Així mateix, indiquen que la durada, freqüència i/o intensitat de les onades de calor és molt probable que augmenten durant el segle XXI. D’altra banda, els canvis sociodemogràfics que afecten una part important del planeta està previst que provoquen un envelliment de la població, amb un increment important en els majors de 65 anys, que constitueixen un grup de població especialment vulnerable a l’efecte de la calor.

Com afecten les altes temperatures la salut de les persones?

Les onades de calor són episodis de temperatures molt altes que poden arribar a produir efectes greus sobre la salut de la població. L’exposició a temperatures excessives afecta especialment els xiquets, les dones embarassades, les persones majors i les que tenen malalties cròniques.

Les temperatures extremes poden afectar la salut de manera directa, causant colps de calor i deshidratació quan són elevades. No obstant, normalment els problemes de salut en aquestes situacions es produeixen com a conseqüència de l’agreujament de malalties cròniques en persones sensibles, sobretot en aquelles d’edat avançada.

L'exposició a temperatures excessives pot provocar problemes de salut com ara rampes, deshidratació, insolació, o colp de calor. Els períodes calorosos i les onades de calor poden agreujar problemes de salut existents, i poden arribar a ocasionar la mort.

Cal conéixer i detectar els signes de deshidratació:
 • Boca apegalosa o resseca.
 • Turgència de la pell disminuïda.
 • Coloració de la pell pàl·lida, grisenca o inclús clapada.
 • Mucoses seques i ulls afonats.
 • Diüresi escassa i molt concentrada.
 • Pressió arterial baixa.
 • Freqüència cardíaca ràpida.
Símptomes com ara confusió, mareig, letargia o vertigen són indicatius d'una deshidratació severa. Davant d'aquests símptomes, el servici sanitari haurà d'actuar amb caràcter d'urgència.

El colp de calor és una malaltia perillosa per a la vida, en la qual la temperatura corporal pot pujar per damunt dels 40°C en minuts. Els símptomes inclouen pell seca i enrogida, pols ràpid i fort, respiració accelerada, marejos, mal de cap, nàusea i confusió. Cal ajuda mèdica urgent.

L’esgotament per calor pot presentar-se després de diversos dies exposat a altes temperatures i sense prou líquids. Els símptomes inclouen sudoració profusa, respiració ràpida i pols ràpid i dèbil.
 
Com podem previndre els efectes de la calor?

Les persones majors tenen una capacitat de sudoració més baixa, reduïda la sensació de calor i disminuïda la sensació de set, per això no són conscients del risc i no sempre actuen adequadament per a evitar els efectes de l’exposició a altes temperatures. A més, molts estan en tractament amb fàrmacs per malalties cròniques, i freqüentment viuen sols.

Les principals recomanacions són:

 • Previndre la deshidratació, afavorint la ingesta regular d'aigua i incrementant la ingesta d’aliments líquids (sopes, gaspatxos, sucs, llet, infusions...)
 • Augmentar el consum de fruites, especialment d'aquelles més aquoses com el meló, el meló d'Alger, la pinya, les peres d'aigua...i les verdures en general, especialment crues en forma d'ensalada, sopes fredes, gaspatxo, sucs (tomaca, safanòria...)
 • Evitar menjars massa copiosos, fraccionant la ingesta en 5 o 6 preses diàries (desdejuni, esmorzar, dinar, berenar, sopar).
 • Evitar o en tot cas reduir el consum d'aliments molt condimentats i elaborats, com ara salses, fregits, arrebossats... És preferible bullir, torrar, cuinar a la planxa o al vapor...
 • Vigilar situacions com la diarrea, la febre o l'ús de diürètics, que poden afavorir quadres de deshidratació.
 • Protegir-se del sol amb barrets i cremes protectores.
 • Evitar eixir en les hores de més insolació i calor.
 • Vestir roba lleugera.
 • Mantenir la casa fresca, ventilant les hores de menys calor. En cas de disposar d’aire condicionat a casa, es recomana una temperatura de 24-26ºC.
En cas de sensació d’acalorament, dutxa amb aigua tèbia i humitejar-se cara i braços amb aigua fresca.
Si pren medicació crònica, es recomana que el seu metge revise la llista de medicaments, inclosos els automedicats, per suprimir els no indispensables.
 
Quines accions pren la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública?

Els efectes de les temperatures extremes en la salut es poden reduir posant en marxa plans de prevenció adequats i adaptats a les particularitats de cada zona i de la seua població. A partir de l’onada de calor que va patir Europa l’estiu de 2003, molts països i regions del nostre continent van començar a desenvolupar i a posar en marxa plans de prevenció davant de les temperatures elevades.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública disposa del Programa de prevenció i atenció dels problemes de salut derivats de les temperatures extremes, l'objecte del qual és minimitzar els efectes negatius que la calor excessiva té sobre la salut de la població, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com ara la infància, les persones d'edat avançada, les embarassades, persones amb malalties cròniques (problemes respiratoris i cardiovasculars principalment) i aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat social.

Es tracta d'un programa preventiu, en coordinació amb el pla nacional, en què s'informa a la població general (a través dels ajuntaments i dels mitjans de difusió institucionals de la Generalitat), i als professionals sanitaris i sociosanitaris, amb antelació suficient perquè es puguen adoptar les mesures de protecció adequades. El programa funciona aproximadament de juny a octubre de cada any, des de l’estiu de 2004. En 2018, s’ha activat el 15 de juny i romandrà actiu fins al 30 de setembre.

El programa recull mesures per a reduir els efectes en la salut associats a les temperatures elevades i per a coordinar a les diverses institucions i entitats amb implicació. Les accions previstes s’estructuren en diversos nivells d’actuació segons el nivell de risc previst d’increment de temperatures, que proporciona el Sistema de Vigilància Meteorològic de la Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), específicament desenvolupat per al territori de la Comunitat Valenciana.

Es defineixen quatre nivells d’intervenció preventiva per al fenomen d’onada de calor: nivell normal (verd), moderat (groc), alt (taronja) i extrem (roig), les definicions dels quals es presenten a continuació.

NIVELL 0 NORMAL

De manera general, i basant-se en la temperatura màxima prevista, si durant els dos primers dies no s’ultrapassen els 35ºC, el nivell assignat és “ZERO”, encara que com cada zona climatològica té adjudicats uns llindars específics de risc en funció de les seues característiques, es pot superar el nivell 0 sense arribar a aquesta temperatura. També se supera aquest nivell, encara que no s’ultrapassen els llindars propis de cada zona ni els 35ºC de màxima general, si hi ha un increment significatiu de la morbimortalitat o de la demanda assistencial, relacionades amb l’excés de temperatures.

NIVELL 1 MODERAT

De manera general, sempre que s’espere que la temperatura màxima excedisca els 35ºC els dos primers dies, el nivell assignat serà almenys el “NIVELL 1”, encara que algunes zones climatològiques l’assoleixen amb temperatures més baixes. Aquest nivell també el pot declarar la Direcció General de Salut Pública si es produeix un increment significatiu de la morbimortalitat o de la demanda assistencial relacionades.

NIVELL 2 ALT

Sempre que s’espere que durant els dos primers dies la temperatura màxima excedisca els 39ºC, el nivell assignat seria almenys el “NIVELL 2”, encara que algunes zones climatològiques l’assoleixen amb temperatures més baixes. Aquest nivell també el pot declarar la Direcció General de Salut Pública si es produeix un increment significatiu de la morbimortalitat o de la demanda assistencial relacionades.

NIVELL 3 EXTREM

Sempre que s’espere que durant els dos pròxims dies la temperatura màxima excedisca els 41ºC, el nivell assignat seria “NIVELL 3”, encara que algunes zones climatològiques l’assoleixen amb temperatures més baixes. Aquest nivell també el pot declarar la Direcció General de Salut Pública si es produeix un increment significatiu de la morbimortalitat o de la demanda assistencial relacionades.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública proporciona, per mitjà de la seua pàgina web, consells i mesures preventives als professionals sociosanitaris, així com a la població en general. Aquesta informació es pot accedir per mitjà d’aquest enllaç, que també dóna accés a la informació diària sobre els nivells de temperatura, proporcionats pel sistema de la Fundació CEAM.

En cas d’assolir-se els nivells alt o extrem, des dels Centres de Salut Pública es prenen les següents mesures:

 • Informar del nivell de risc als ajuntaments i organismes locals (centres sanitaris i socials amb persones institucionalitzades i altres centres del seu àmbit territorial).
 • Reforçar la informació.
 • Informar i fer recomanacions als ajuntaments sobre les activitats en locals de concurrència pública que puguen comportar un increment del risc.
 • Per la seua banda, es recomana que els ajuntaments prenguen les següents mesures:
 • Realitzar recomanacions a la població, especialment a la població de risc (majors de 65 anys, xiquets menors de 4 anys, persones amb obesitat excessiva, malalts amb determinats tractaments, persones amb malalties cròniques i embarassades).
 • Supervisar i impulsar l'assistència social a població d'alt risc, incloent-hi transeünts, en funció dels serveis socials municipals.
 • Posar en marxa mesures per a minimitzar el risc en les activitats d'oci i concurrència pública.

Cal afegir a aquestes mesures les desenvolupades per altres organismes de la Generalitat, com ara les Direccions Generals de Salut Pública i d’Assistència Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals i el Consell Valencià de Persones Majors, així com entitats com la Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) i les entitats d’atenció a la població de risc (Creu Roja i altres), dirigides a preservar la salut de les persones en relació a l’exposició a altes temperatures amb tots els recursos disponibles.

Imprimeix