Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple ordinari de setembre 2017

pleEl dijous 28 de setembre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací (pdf) podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior.

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES D’AGOST DE 2017.
4.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 20/2017 CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (EXP. 2273/2017).
5.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓN DE CRÈDITS NÚMERO 21/2017 CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI. (EXP. 2283/2017)
6.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LLEI, INTERESSATS ELEUTERIO SOTO BAÑO i ANTONIA MONTOYA ALFOCEA, PARCEL·LA 384 DEL POLÍGON 22 (EXP. 414/2017)
7.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MODIFICACIÓN ORDENANÇA FISCAL TAxA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL (EXP. 2297/2017)
8.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INSTRUïT AL SR. VICENTE JOSÉ FELIP PRIMO. (EXP. 205/2017)
9.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2016. (EXP. 1373/2017)
10.- RATIFICACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 1123/2017 RELATIU A L’AMPLIACIÓ DELS SERVEIS DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA. (EXP. 2429/2017)
11.- DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018. (EXPT. 2091/2017)
12.- PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

banner imatges futur

logo mancomunitat

NOTÍCIES MANCOMUNITAT
VALL DELS ALCALANS

Butlletí Municipal Digital

mail 256
Subscriu-t'hi

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google