Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple ordinari de juny 2017

pleEl dijous 29 de juny, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de maig (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE MAIG DE 2017.
4.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACORD DE DESIGNACIÓ DE DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL DEL CALENDARI LABORAL DE 2018. (EXP. 1232/2017).
5.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT SOBRE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 03/2017. (EXP. 1398/2017)
6.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2017: PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. (EXP. 1423/2017)
7.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13/2017: PER APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE 2016 PER A AMORTIZAR DEUTE. (EXP. 1424/2017)
8.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'EU, COMPROMÍS, PSOE, AIGUA I LA REGIDORA NO ADSCRITA, Mª PAZ LÓPEZ GONZALEZ, PER A EXIGIR UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC. (EXP. 1499/2017)
9.- PRECS I PREGUNTES.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google