Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple ordinari d'abril 2017

pleEl dijous 27 d'abril, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de març (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE MARÇ DE 2017.
4. APROVACIÓ, SI éS PROCEDENT, DE LES NOVES DENOMINACIONS I MODIFICACIONS DE VIES URBANES DE LES COLÒNIES DEL TERME MUNICIPAL (EXP. 854/2017).
5. A APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 02/2017 (EXP. 892/2017).
6. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DE LA FEMP SOBRE RECLAMACIÓ AL GOVERN DE L’AUTORITZACIÓ PER A REINVERTIR EL SUPERÀVIT DE LES ENTITAS LOCALS. (EXP. 905/2017).
7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN PERÍODE EXECUTIU MITJANÇANT CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA (EXP. 917/2017).
8. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

banner imatges futur

logo mancomunitat

NOTÍCIES MANCOMUNITAT
VALL DELS ALCALANS

Butlletí Municipal Digital

mail 256
Subscriu-t'hi

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google