Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Convocatòria del Ple ordinari de març 2017

pleEl dijous 30 de març, a les 19.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de febrer (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE FEBRER DE 2017.
4. RATIFICACIÓ DE LA CARTA DE DENÚNCIA DEL CONTRACTE DE L'AIGUA. (EXP. 502/2017)
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 319/2017)
6. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ SOBRE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE–EU. (EXP. 571/2017)
7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES ESPORTIVES I ALTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE TEMPS LLIURE. (EXP. 351/2017)
8. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE MOFICIACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6/2017:TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA. (EXP. 617/2017)
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE RESOLUCIONS DICTADES EN CONTRA DE LES OBJECCIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ I PRINCIPALS ANOMALIES D’INGRESSOS. (EXP. 606/2017)
10. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2018-2020. (EXP. 682/2017)
11. PRECS I PREGUNTES.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google