Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Notícies Generals

Convocatòria del ple ordinari de desembre

pleEl dijous 27, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de desembre del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar les actes anteriors ací.
 
L'ordre del dia del Ple és el següent:
 
A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 3127/2018. Modificació membre de la Comissió d'estudi per a la
municipalització del servei d'abastiment d'aigua potable del municipi de
Montserrat.
3. Expedient 4837/2018. Elaboració i aprovació del pressupost.
4. Expedient 5069/2018. Relació de llocs de treball per a l'anualitat de 2019.
5. Expedient 5068/2018. Plantilla pressupostària de l'anualitat de 2019.
 
B) Activitat de control

6. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia del mes de novembre de 2018.
7. Donar compte d’assumptes diversos
 
C) Precs i preguntes

8. Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

Convocatòria del ple ordinari de novembre

pleEl dijous 29, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de novembre del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:


1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.


Podeu consultar les actes anteriors ací.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

 
A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 4311/2018. Modificació de l'Ordenança Reguladora de la Tenència d'Animals. 

3. Expedient 4721/2018. Modificació tercera del Reglament per al Règim i Govern del Cementeri Municipal a Montserrat. 

4. Expedient 4506/2018. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles (Central de Compres).


B) Activitat de control 

5. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia del mes d'octubre de 2018.

6. Donar compte de l' informe sobre el compliment de mesures de lluita contra la morositat, 3r trimestre de 2018 (Expedient 4343/2018).

7. Donar compte del càlcul del periode mitjà de pagament, 3r trimestre de 2018 (Expedient 4344/2018).

8. Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust del 3r trimestre 2018 (Expedient 4345/2018).

9. Donar compte de la informació trimestral d'execució del pressupost, estabilitat pressupostaria i regla de la despesa, 3r trimestre (Expedient 4346/2018). 

10. Donar compte del cost efectiu del serveis de l'exercici de 2017 (Expedient 4581/2018). 

11. Donar compte assumptes diversos


C) Precs i preguntes 

12. Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI D'OCTUBRE DE 2018

pleEl dijous 25, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes d'octubre del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:


1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.Podeu consultar les actes anteriors ací.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 3341/2017. Sol·licitud a la Conselleria d'Educació d'incorporació de la baixa econòmica en el programa Edificant a l'anualitat 2019, referida al CEIP Evaristo Calatayud.

3. Expedient 4146/2018. Modificació de crèdit núm. 22/2018 per suplement de crèdit finançat amb el superàvit pressupostari de 2017 per a amortitzar deute.

4. Expedient 4126/2018. Modificació de crèdit núm. 21/2018 per crèdit extraordinari per a finançar despeses d'inversió amb càrrec a una operació de crèdit a llarg termini.

5. Expedient 326/2011. Execució de sentència en relació amb l'expropiació zona verda núm. 2, Canyada del Primal III.

6. Expedient 3126/2018. Sol·licitud d'iniciació del procediment de revisió d'ofici respecte a la denúncia del contracte de concessió del servei d'abastiment d'aigua potable per la concessionària Hidraqua.

7. Expedient 2737/2015. Desafectació de l'edifici públic Evaristo CalatayudB) Activitat de control

8. Donar compte d’assumptes diversos

9. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia del mes de setembre de 2018

 

C) Precs i preguntes

10. Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

Es posa en marxa el programa «La Ribera Activa’t»

cartel 02 6 2018 0111
«
La Ribera Activa't
»
és un programa que posa en marxa la Mancomunitat de la Ribera Alta, juntament amb la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i el Fons Social Europeu, per a la realització d’actuacions que afavorisquen la inclusió activa de persones en
situació vulnerable a través d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral.

A la iniciativa s'hi han adherit els ajuntaments d'Alberic, Carlet, Benimodo, Benimuslem, Massalavés, Gavarda, Tous, Sumacàrcer, Vilanova de Castelló, Montserrat i Torís.

Les persones destinatàries d’aquest programa són aquelles que es troben en situació de risc o d’exclusió social.

S’hi establirà el perfil d’ocupabilitat de les persones participants i es dissenyarà l’itinerari d’inserció sociolaboral a través de sessions individualitzades, tallers grupals i formació especialitzada per al treball com:

- Carnet de manipulador d’aliments

- Carnet de carretoner

- Carnet de manipulador de plaguicides

- Operari de neteja

- Servei d’Ajuda a Domicili


El projecte es durà a terme fins a 31 de desembre de 2018.


Les persones interessades a participar-hi han d’acudir a les dependències de Serveis Socials de l’Ajuntament.

UE            Mancomunitat de la Ribera Alta nou logo      GVA Igualtat i politiques inclusives

 

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google