Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Notícies Generals

Convocatòria del Ple ordinari de desembre

El dijous 19, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de novembre del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.

2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
 
L'ordre del dia del Ple és el següent:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 1705/2019. Contractacions. Aprovació de la certificació d'obra núm. 1. Adequació/Ampliació IES Alcalans. Programa EDIFICANT
3.Expedient 1705/2019. Contracte d'obres: Adequació/Ampliació del centre públic IES Alcalans. Montserrat. Codi 46023924. Programa EDIFICANT. Delegació en l'Alcaldia de l'aprovació de certificacions d'obra.
4.Expedient 6829/2019. Elaboració i aprovació del Pressupost
5.Expedient 6880/2019. Plantilla pressupostària de l'exercici 2020.
6.Expedient 6802/2019. Relació de Llocs de Treball de l'exercici 2020.
7.Expedient 6897/2019. Moció sobre sol·licitud a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de millora del servei d'ambulància.
8.Expedient 1602/2019. Declaració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
9.Expedient 6962/2019. Aprovació del Calendari Fiscal 2020.

B) Activitat de control
10.Donar compte d'assumptes diversos.
11.Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de l'acta de la Junta de Govern del mes de novembre.
12.Donar compte de la sentència 40/19, de 13 de febrer de 2019, i de la sentència 498/2019, de 29 de novembre de 2019, de l'Audiència provincial desestimant el recurs interposat per Cemex España Operaciones, SLU.

C) Precs i preguntes
13.Precs i preguntes.

Imprimeix Correu-e

Convocatòria del Ple ordinari de maig de 2019

pleEl dijous 30, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de maig del Ple de l'Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar les actes anteriors ací.

L'ordre del dia del Ple és el següent:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 1705/2019. Ratificació del Decret de l'Alcaldia sobre aclaració i rectificació del plec de clàusules administratives del contracte d'obres «Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans». Programa Edificant.
3. Expedient 2109/2019. Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses de requisits bàsics.
4. Expedient 2110/2019. Aprovació dels extrems de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
5. Expedient 2485/2019. Expedient de modificació de crèdits 08/2019 per crèdit extraordinari finançat amb el superàvit pressupostari de 2018 per a IFS.
6. Expedient 2483/2019. Expedient de modificació de crèdits 07/2019 per suplement de crèdit finançat amb el superàvit pressupostari de 2018 per amortitzar deute.
7. Expedient 2113/2019. Aprovació de la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control posterior.

B) Activitat de control
8. Expedient 977/2015. Donar compte del projecte del servei públic de transport interurbà de viatgers CV-109 Montserrat-València.
9. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia del mes d'abril de 2019.
10.Donar compte assumptes diversos

C) Precs i preguntes
11.Precs i preguntes

Imprimeix Correu-e

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple

pleEl proper dijous 9 de maig, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament a la sala de plens de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Expedient 3127/2018. Aprovació, si és procedent, de la resolució de les al·legacions presentades durant el tràmit d’audiència i període d’informació pública de la memòria justificativa per a la municipalització en règim de monopoli del servei d’abastiment d’aigua potable al terme municipal de Montserrat.
2. Expedient 1705/2019. Aprovació, si és procedent, de l’expedient de contractació de les obres d’adequació i ampliació del centre públic IES Alcalans, Montserrat, codi 46023924, inclosa en el programa Edificant de la Generalitat Valenciana.

Imprimeix Correu-e

Torna el concurs de cartells per a la campanya antitabac

CONCURS DE CARTELLS MONTSERRAT A3 3L'Ajuntament de Montserrat, a través de la UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta promou una nova convocatòria del concurs de cartells per a la campanya de prevenció del consum de tabac al municipi de Montserrat, amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. 

Participants
Els cartells poden ser individuals o per parelles i podrà participar tot l'alumnat de cinqué i sisé de primària del col·legi del municipi. 

Condicions tècniques
El cartell ha de ser inèdit i ha d'aparéixer la frase «31 de maig Dia Mundial Sense Tabac», a més poden incloure missatges relatius als avantatges de no fumar o als problemes derivats del consum de tabac.

Termini de presentació
El termini de presentació dels cartells acaba el dimarts 4 de juny de 2019.
Els cartells s'han de presentar en un full DIN A-3 i haurà d'aparéixer el nom de l'autora o l'autor, de la tutora o el tutor de la classe i el nom del centre escolar.

Podeu consultar les bases o descarregar-les en format PDF des d'ací

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google