Anunci sobre el nomenament de jutge de pau

jutjatS'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 28, d'11 de febrer, l'anunci per a l'elecció de jutge de pau, titular i substitut, de Montserrat. Des de hui i fins al dia 28 de febrer les persones interessades que reunisquen els requisits legals podran presentar les sol·licituds a l'Ajuntament de Montserrat.

En la Secretaria de l'Ajuntament es pot examinar l'expedient i consultar la informació quant a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc. En cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement i comunicarà l'acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

Sol·licitud de nomenat de jutge de pau (pdf)

Imprimeix