Es regula la taxa d'inscripció en el Cens Municipal d'Animals de Companyia

Les persones que tinguen animals de companyia han de passar per l'Ajuntament a inscriure'ls en el Cens Municipal d'Animals de Companyia. La taxa que heu de pagar per inscripció la podeu consultar en l'ordenança. Aquesta taxa no és anual sinó per inscripció, i per a fer-la efectiva heu de presentar aquest imprés a l'Ajuntament.

Imprimeix