Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Educació i Formació

 • Telèfon:

  Fax:
  962 998 058
  E-mail:

  Horari:

  Adreça:


NOTÍCIES

Sol·licitud de bonificacions per a l'Escola Infantil Municipal

Logo Escola infantil  
Totes aquelles famílies que vullguen obtindre bonificacions en la quota de l'Escola Infantil ja poden fer la sol•licitud al registre d'entrada de l'ajuntament.
S'haurà d'adjuntar la següent documentació necessària per a valorar si poden ser beneficiàries:
 • 15% a partir del segon fill inclòs independentment de la renda. Esta bonificació serà incompatible amb les altres: ÉS AUTOMÀTICA.
 • 15% per a mares treballadores amb renda familiar menors de 1300€/mes amb incompatibilitat d'horari: RENDA 2010 de tots els membres de la unitat familiar i Contracte de treball o nòmina de totes les persones que treballen de la familia. Si algun membre està aturat, s'ha d'aportar el DARDE del Servef.
 • 20% per a mares treballadores amb renda familiar menors de 1000€/mes amb incompatibilitat d'horari: RENDA 2010 de tots els membres de la unitat familiar i Contracte de treball o nòmina de totes les persones que treballen de la familia. Si algun membre està aturat, s'ha d'aportar el DARDE del Servef.
 • 10% per a dones maltractades independentment de la renda: SENTÈNCIA
 • 15% per a famílies amb un dependent: RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE DEPENDÈNCIA

Imprimeix Correu-e

Nous serveis i bonificacions per a l'Escola Infantil Municipal

Logo Escola infantil

A partir de gener, van a posar-se en marxa tota un sèrie de nous serveis i bonificacions per a augmentar els serveis que es ja presten a l'Escola Infantil Municipal.

La seua sol·licitud es podrà fer amb l'imprés que es repartirà a l'alumnat matriculat.

SERVEIS OFERTATS I PREU MENSUAL (Euros)
 • Escola Matinera (de 8 a 9h): 25€
 • Servei d’atenció educativa (de 9 a 12’30 i de 15 a 17’30h)*: 90€ (El preu podrà variar cada curs segons la subvenció de la Conselleria)
 • Servei de menjador (de 12’30 a 15 h) amb menú: 90€
 • Servei de menjador portant-se el dinar de casa:    50€
 • Taller de jocs (de 17’30 a 18’30 h): 25€
 • Hora solta en servei d’escola matinera o taller de jocs: 3€
 • Servei de menjador día solt amb menú: 8€
 • Servei de menjador día solt sense menú: 5€
 *El servei d’atenció educativa inclou mitja hora a la setmana d’anglés per al tram de 2 a 3 anys, a partir de gener 2012.

BONIFICACIONS
 • 15%     a partir del segon fill inclòs independentment de la renda. Esta bonificació serà incompatible amb les altres.
 • 15%     per a mares treballadores amb renda familiar menors de 1300€/mes amb incompatibilitat d'horari. (*)
 • 20%     per a mares treballadores amb renda familiar menors de 1000€/mes amb incompatibilitat d'horari. (*)
 • 10%     per a dones maltractades independentment de la renda.
 • 15%     per a famílies amb un dependent.
(*) mares treballadores demostrables amb nòmina al moment de sol·licitar la bonificació (setembre-octubre). No es perdrà la bonificació si treballa més de 3 mesos durant el curs, en cas contrari la bonificació sols serà durant el temps que treballe la mare.

Imprimeix Correu-e

Baremació per a cobrir la substitució del psicòleg municipal

Donada la baixa temporal del psicòleg del Gabinet Psicopedagògic Municipal, es procedeix a relacionar la puntuació obtesa per les persones que han presentat la sol·licitud.

Els criteris de puntuació dels mèrits s'han extret de la Ordre 20/2011, de 14 de juny, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen les proves selectives d'accés al subgrup A1, sector administració especial, psicòleg/oga, torn d'accés lliure, canviant l'apartat de l'experiència professional per adequar-lo a la nostra administració i a les característiques del treball a desenvolupar.

Així, l'ordre de contractació quedaria:

 

1

2

3

4

5

6

7

Total

Sabina Martínez Sánchez

0

0

1,88

3

0,80

2

10

17,68

Ana Gómez Sáez

0,43

0

0,78

3

0

2

10

16,21

Irene Tomás Bosch

0

1,35

1,4

3

0

2

8

15,75

Clara Calvo González

0

0

2

2

0

0

10

14

Rosa Mª Barberá Payá

0

0

0,28

3

0

2

8

13,28

Ana Villanueva Hernández

0

0

2

3

1,20

4

3

13,20

Ramona Moreno Guillén

0

0

0

3

0

0

8

11,00

Vanessa Belenguer Rus

0,34

0

0

3

1,20

0

5

9,54

Mónica Alejos Ruiz

0

0

0

2

0

2

5

9

Patricia Correa Ghisays

0

1,26

2

0

0

0

5

8,26

Ana Alcácer García

0

0

0,64

3

1,60

0

3

8,24

Mar Tresguerres Martín-Peñasco

0

0

0,14

2

0

0

5

7,14

Francisco Quesada Martínez

0

0

2

0

0

2

3

7

Ana Rodrigo Puchalt

0

0

0

2

0

0

3

5


On cada columna correspon a:
1. 0,13 punts per mes treballat en centres educatius públics mateixa categoria.
2. 0,09 punts per mes treballat en centres educatius privats mateixa categoria.
3. 0,07 punts per mes treballat en altres pràctiques en la mateixa categoria (máx. 2 punts)
4. Valencià
5. Idiomes comunitaris
6. Titulació acadèmica superior al exigit (llicenciatura en psicologia)
7. Entrevista (máx. 10 punts)

Exclosos:
• José Luis Mateu Soto (no té la titulació requerida)

Montserrat, octubre de 2011

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google