Jornada d'Associacions Comenius Regio

València 3 d'octubre de 2013.
1.web.3.10.13
Durant la Jornada Informativa d'Associacions Comenius Regio 2013/2015, a la Conselleria d'Edució Cultura i Esport, Àngels Jiménez Jiménez, gestora cultural de l'Ajuntament de Montserrat i coordinadora del projecte Promoting School Attendance, subvencionat pel programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, juntament amb Ángel Latorre Latorre, catedràtic del Departament de Psicologia Evolutiva i Educació de la Universitat de València, han presentat les seues experiències fins al moment, en el desenvolupament d'aquest.
2.web.3.10.13

Imprimeix