Premi Literari

NARRA.donaXIII Edició del Premi Literari de Narrativa per a Dones corresponent a l'any 2012.

XIII Edición del Premio Literariode Narrativa para Mujeres, correspondiente al año 2012.

BASES
 

Imprimeix