S’obri el termini de les subvencions a associacions que fomenten el valencià

logo SEMPRETEUAAhir dimarts, 10 d’abril es va publicar en el DOGV la convocatòria de les subvencions per al foment del valencià destinades a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. Aquesta línia d’ajudes està dotada amb 1.940.000 euros.
 
Les sol·licituds es podran presentar de l’11 al 25 d’abril de 2018 per a activitats i despeses realitzades entre el 14 de novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2018. El termini per a presentar la documentació justificativa acabarà el 25 d’octubre de 2018. D’acord amb els tipus de destinataris, hi ha les modalitats següents:
 
Modalitat A. Entitats i associacions sense finalitat lucrativa
 
Entitats beneficiàries: les entitats i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, els sindicats, les associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes. No se’n podran beneficiar les associacions de mares i pares dels centres educatius.
 
Se subvencionaran les accions i les despeses següents:

a)    Activitats de promoció de l’ús del valencià i la cultura valenciana en general.
b)    Campanyes i accions de voluntariat lingüístic.
c)    Campanyes i accions d’acollida lingüística.
d)    Activitats de formació en valencià i del valencià per a col·lectius específics.
e)    Activitats de foment de la lectura en valencià.
f)     Activitats de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià.
g)    Funcionament d’oficines o serveis de l’entitat de promoció de l’ús del valencià.
 
Modalitat B. Universitats de la Comunitat Valenciana i xarxes universitàries
 
Entitats beneficiàries: les universitats de la Comunitat Valenciana i les xarxes universitàries amb entitat jurídica pròpia en què participen almenys tres universitats públiques valencianes.
 
En el cas de les universitats valencianes se subvencionaran les accions i les despeses següents:
I en el cas de les xarxes universitàries:
Modalitat C. Entitats i centres valencians de l’exterior de la Comunitat Valenciana
 
Entitats beneficiàries: les entitats i els centres valencians en l’exterior de la Comunitat Valenciana que estiguen registrats en el registre adscrit a la direcció general competent en matèria de centres valencians en l’exterior de la Generalitat.
 
Se subvencionaran les accions i les despeses següents:

a)    Activitats de promoció de l’ús del valencià i la cultura valenciana en general.
b)    Cursos de valencià.
c)    Compra de llibres en valencià i subscripció a publicacions de premsa i revistes en valencià.
 
Modalitat D. Entitats públiques i privades que presenten projectes singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social
 
Se’n podran beneficiar les persones jurídiques públiques i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme, la diversitat lingüística i la cohesió social.
 
Podran ser subvencionables projectes i activitats que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit de la societat valenciana, la diversitat lingüística i cultural, i la interacció de col·lectius en cas d’exclusió social; projectes que fomenten el multilingüisme a través de mitjans telemàtics; projectes que posen a l’abast del públic productes audiovisuals que fomenten el multilingüisme, el coneixement i l’intercanvi cultural; projectes que possibiliten la creació de xarxes en entorns multilingües; projectes multilingües dirigits a grups amb risc d’exclusió social i projectes que potencien les competències lingüístiques, el coneixement de llengües i cultures i l’estatus del valencià.
 
Podeu consultar la resolució de convocatòria ací.

Logotip CEICE Sempre teua

Imprimeix