L'AVL convoca ajudes a ràdios i revistes

AVLL’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha convocat les ajudes al foment de l'ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d'investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal. Amb això es pretén facilitar la impressió i distribució de revistes d'investigació, i revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal, en paper, escrites en valencià; i sufragar les despeses de personal corresponents a periodistes, locutors i col·laboradors per part d'emissores locals de ràdio que emeten en valencià.

Les podran sol·licitar les persones físiques o jurídiques que no tinguen naturalesa privada mercantil, que editen en paper revistes d'investigació escrites en valencià, revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal, o que emeten en valencià per ràdio, d'acord amb les característiques que s'especifiquen en la convocatòria. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de 30 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8243, de 27/02/2018, això és, fins al 29 de març.

Per a més informació, cliqueu ací.

Imprimeix