Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

AVIVA

 • Telèfon:
  962 988 000 - ext. 2115
  Fax:
  962 998 058
  E-mail:
  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  Horari:
  dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00
  Adreça:
  Plaça de l’Església, 1, 46192 Montserrat

  L’Ajuntament de Montserrat ha de protegir la recuperació del valencià, com a llengua pròpia, i garantir-ne l’ús normal i oficial, segons regula la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

  Aquest objectiu ha estat assumit plenament per aquest consistori amb l’aprovació d’un Reglament de Promoció i Ús del Valencià que regula els usos lingüístics al seu si i amb la signatura del Protocol de Col•laboració entre la Conselleria d’Educació, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Ajuntament de Montserrat per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià.

  A més, per a complir amb aquest propòsit, l’Ajuntament ha creat l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA), unitat tècnica encarregada de garantir l’augment efectiu i sostingut de la presència del valencià, tant en l’administració local com en el conjunt de la nostra societat.

 • El projecte de normalització i promoció del valencià que desenvolupa l’OPUV preveu treballar els camps d’actuació següents:
  • Àrea d’Assessorament Lingüístic
  • Àrea de Formació
  • Àrea de Dinamització Lingüística
  • Àrea d’Onomàstica
  • Àrea d’Ajudes, Beques i Premis
   


NOTÍCIES

Es convoquen ajudes a mitjans socials de comunicació

logo SEMPRETEUAEn el DOGV 8328, de 29 de juny, apareix publicada la resolució de 22 de juny per la qual es convoquen, per a 2018, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.

Entitats beneficiàries 
 
Podran optar a les ajudes les empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital per a l’any 2018, que acomplisquen els requisits de l’article 2 de l’Ordre 48/2016 de 16 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital (DOCV 7854, 19/08/2016).

Objecte de la convocatòria

Subvencionar la preproducció, producció i distribució de programes de ràdio i televisió en valencià, i a la producció, edició i difusió de premsa escrita i digital en valencià durant tot l’any 2018. En el cas de la modalitat de televisió se subvencionaran les activitats que es realitzen en el període que va des de la sol·licitud fins a la justificació de l’activitat. En el cas de les modalitats de ràdio, premsa escrita i digital se subvencionarà el període comprés entre el 25 de novembre de 2017, data de finalització de la justificació de la convocatòria de subvencions de l’any 2017, fins al 31 de desembre de 2018.

Modalitats i import

L’import global màxim que podrà assignar-se en concepte d’ajudes per a aquesta convocatòria serà de 2.850.000 euros. Les modalitats i l’import que s’assigna a cadascuna és el següent:
 
a) Ràdio: 600.000 euros.

b) Televisió: 400.000 euros.

c) Premsa escrita: 900.000 euros.

d) Premsa digital: 900.000 euros.

Termini
 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV, és a dir, fins al divendres 20 de juliol de 2018. 

Podeu descarregar-vos l'ordre ací.

Més informació en la pàgina de la Generalitat Valenciana.

Imprimeix Correu-e

S’obri el termini de les subvencions a associacions que fomenten el valencià

logo SEMPRETEUAAhir dimarts, 10 d’abril es va publicar en el DOGV la convocatòria de les subvencions per al foment del valencià destinades a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. Aquesta línia d’ajudes està dotada amb 1.940.000 euros.
 
Les sol·licituds es podran presentar de l’11 al 25 d’abril de 2018 per a activitats i despeses realitzades entre el 14 de novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2018. El termini per a presentar la documentació justificativa acabarà el 25 d’octubre de 2018. D’acord amb els tipus de destinataris, hi ha les modalitats següents:
 
Modalitat A. Entitats i associacions sense finalitat lucrativa
 
Entitats beneficiàries: les entitats i associacions cíviques sense finalitat lucrativa, els sindicats, les associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes. No se’n podran beneficiar les associacions de mares i pares dels centres educatius.
 
Se subvencionaran les accions i les despeses següents:

a)    Activitats de promoció de l’ús del valencià i la cultura valenciana en general.
b)    Campanyes i accions de voluntariat lingüístic.
c)    Campanyes i accions d’acollida lingüística.
d)    Activitats de formació en valencià i del valencià per a col·lectius específics.
e)    Activitats de foment de la lectura en valencià.
f)     Activitats de divulgació de cinema i produccions audiovisuals en valencià.
g)    Funcionament d’oficines o serveis de l’entitat de promoció de l’ús del valencià.
 
Modalitat B. Universitats de la Comunitat Valenciana i xarxes universitàries
 
Entitats beneficiàries: les universitats de la Comunitat Valenciana i les xarxes universitàries amb entitat jurídica pròpia en què participen almenys tres universitats públiques valencianes.
 
En el cas de les universitats valencianes se subvencionaran les accions i les despeses següents:
 • Activitats i iniciatives de formació que tinguen com a finalitat l’increment de la docència en valencià i l’acreditació lingüística en valencià de les ciutadanes i ciutadans.
 • Creació de plataformes digitals per a l’aprenentatge del valencià.
 • Activitats de formació i dinamització del voluntariat lingüístic universitari.
I en el cas de les xarxes universitàries:
 • Activitats que fomenten l’ús del valencià i la creació de sinergies que dinamitzen l’ús del valencià per part de les xarxes universitàries.
 • Projectes de formació i activitats entre els membres de la comunitat educativa, la llengua de treball i comunicació de les quals siga el valencià.
 • Projectes que incidisquen en la mobilitat dels membres de la comunitat educativa, en el foment i prestigi social del valencià i en l’ocupabilitat on el valencià siga l’eix motor de l’acció.
 • Campanyes de promoció de la docència en valencià.
 • Creació de plataformes digitals d’aprenentatge de llengües.
 • Traducció de manuals de llengües estrangeres al valencià.
Modalitat C. Entitats i centres valencians de l’exterior de la Comunitat Valenciana
 
Entitats beneficiàries: les entitats i els centres valencians en l’exterior de la Comunitat Valenciana que estiguen registrats en el registre adscrit a la direcció general competent en matèria de centres valencians en l’exterior de la Generalitat.
 
Se subvencionaran les accions i les despeses següents:

a)    Activitats de promoció de l’ús del valencià i la cultura valenciana en general.
b)    Cursos de valencià.
c)    Compra de llibres en valencià i subscripció a publicacions de premsa i revistes en valencià.
 
Modalitat D. Entitats públiques i privades que presenten projectes singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social
 
Se’n podran beneficiar les persones jurídiques públiques i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme, la diversitat lingüística i la cohesió social.
 
Podran ser subvencionables projectes i activitats que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit de la societat valenciana, la diversitat lingüística i cultural, i la interacció de col·lectius en cas d’exclusió social; projectes que fomenten el multilingüisme a través de mitjans telemàtics; projectes que posen a l’abast del públic productes audiovisuals que fomenten el multilingüisme, el coneixement i l’intercanvi cultural; projectes que possibiliten la creació de xarxes en entorns multilingües; projectes multilingües dirigits a grups amb risc d’exclusió social i projectes que potencien les competències lingüístiques, el coneixement de llengües i cultures i l’estatus del valencià.
 
Podeu consultar la resolució de convocatòria ací.

Logotip CEICE Sempre teua

Imprimeix Correu-e

Ajudes per al foment de la traducció multilingüe

logo SEMPRETEUALa Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha convocat subvencions per a fomentar la traducció multilingüe d’obres literàries realitzada per editorials, dotades amb 50.000 euros. En podran ser beneficiàries les persones jurídiques, l’objecte social de les quals siga la producció editorial, que es comprometen a traduir al valencià obres literàries escrites en altres llengües i/o traduir obres literàries del valencià a altres llengües i llenguatges.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 18 d’abril de 2018 per a un màxim de 25 obres per editorial. La finalitat és subvencionar els costos de la traducció i dels drets d’autoria del text de les diferents obres literàries que seran editades, en format paper o digital, i ajudar el sector editorial per tal d’afavorir una major presència del valencià i d’altres llengües en l’àmbit literari.

Podeu consultar la resolució de convocatòria ací.
Logotip CEICE Sempre teua

Imprimeix Correu-e

Ajudes per al foment del valencià en l’àmbit privat

logo SEMPRETEUALa Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha convocat subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales d’exhibició cinematogràfica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries, dotades amb 400.000 euros.

En podran ser beneficiàries les sales de cine, les sales de teatre, les llibreries i les empreses de publicitat. Les sol·licituds es podran presentar fins al 16 d’abril de 2018, en cada una de les quatre modalitats d’accions subvencionables: sales d’exhibició cinematogràfica, empreses que exploten sales de teatre, llibreries i campanyes publicitàries.

Podeu consultar la resolució de convocatòria ací.
Logotip CEICE Sempre teua

Imprimeix Correu-e

Convocades les proves per a acreditar coneixements de valencià

JQCVLa Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ha convocat les proves per a l’obtenció de certificacions de valencià. Del 23 de març al 9 d’abril de 2018, qui vulga acreditar els seu nivell de llengua es podrà inscriure en les proves dels nivells A2 (antic Coneixements Orals), B1 (antic Elemental), C1 (antic Mitjà) i llenguatges específics. Les proves d’aquests nivells es desenvoluparan durant el mes de juny, concretament:

- 9 de juny: A2 / C1 (primera jornada) / Certificat de Llenguatge Administratiu

- 16 de juny: B1 / Certificat de Llenguatge als Mitjans de Comunicació

- 30 de juny: C1 (segona jornada) / Certificat de Correcció de Textos

La inscripció en els nivells B2 (nou) i C2 (antic Superior) serà de l'1 al 15 de setembre de 2018. Aquestes proves tindran lloc els dies 27 d'octubre (primera jornada del C2), el 3 de novembre (B2) i el 10 de novembre (segona jornada del C2).

La matrícula s’ha de fer per via telemàtica, des d'ací. Una vegada fet el pagament ja haurà finalitzat la inscripció. No cal presentar res més. Podran prendre part en les proves les persones majors de 16 anys en el moment de fer la prova corresponent.


Per a més informació, podeu acudir a l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) de l’Ajuntament de Montserrat (pl. Església, 1) o consultar la resolució.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google