Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Procés de creació d'una borsa d'Arquitectes Tècnics o Aparelladors

logo
Aprovades per Resolució d'Alcaldia núm.1109/2019 d’1 de juliol de 2019 les bases i la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d'una borsa d'ocupació per a Arquitectes Tècnics/ques o Aparelladors/es, Administració Especial, Subgrup A2 , per a cobrir vacant en dit lloc; es dóna compte que el text íntegre d’estes s'han publicat en el DOCV núm. 8605 de 02/08/2019, en la seu electrònica de la pàgina web de l'ajuntament, portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d'anuncis, sent la data de publicació d'aquest anunci la que servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies (10 dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació de l'anunci en el BOP).

Finalitzat el període per a presentar candidatures, es fa pública la relació provisional d'admesos i exclosos en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.montserrat.es] portal de transparencia [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal], i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Ja es pot consultar al tauler d'anuncis de la seu electrònica i al portal de transparència (C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Procés de creació d'una borsa d'Arquitectes Tècnics o Aparelladors.), l'anunci amb el llistat definitiu d'admesos i exclosos, composició del Tribunal i data d'examen del procés selectiu d'arquitectes tècnics.

Realitzat el primer exercici de l'oposició, el seu resultat es pot consultar a la seu electrònica i al portal de transparència, on també està el qüestionari i les respostes.

Finalitzat el segon exercici, ja es pot consultar el resultat a la seu electrònica i al portal de transparència.

Imprimeix Correu-e

banner imatges futur

Logo FSE

PROGRAMES D'OCUPACIÓ

logo sempre teua

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google