Ajudes a esportistes d'elit 2019

Ajudes a esportistes delitL'Ajuntament de Montserrat ha aprovat la convocatòria de les ajudes als joves empadronats a Montserrat que estan considerats com a esportistes d’elit i, per tant, reconeguts com a tal per la Generalitat Valenciana.

Bases i imprés de sol·licitud de les ajudes esportistes elit 2019 (pdf)

El termini per a sol·licitar-les començarà quan el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València publique l'extracte de la convocatòria, cosa que s'anunciarà.

Publicat l'extracte de la convocatòria en el BOP de 16/07/19, el termini per a sol·licitar-les finalitzarà el 05/08/19.

Finalitzat el període de sol·licitud, ja es pot consultar la resolució definitiva al tauler d'anuncis de la seu electrònica i al Portal de Transparència.

Imprimeix