Ajudes a la formació complementària per al curs 2018/19

AjudesFormComplAmb data de hui, s'han aprovat les bases per a donar una ajuda màxima de 100€ a les famílies dels menors empadronats al municipi que practiquen l'esport a escoles esportives, que estudien música o que estan aprenent idiomes comunitaris com a activitats complementàries a la seua formació acadèmica.
Al següent enllaç podeu consultar les bases i l'imprés.
Bases+imprés ajudes formació complementària (pdf)
Finalitzat el termini de sol·licitud i esmena, es publica al tauler d'anuncis de la Seu Electrònica i al Portal de Transparència el llistat amb les quantitats concedides i els exclosos.

Imprimeix