Saluda

Imatge de l'alcaldeSón les noves tecnologies les eines que estan fent funcionar la nostra societat. Els organismes públics tenim l’obligació de potenciar i fer possible que els nostres ciutadans i ciutadanes troben en el seu entorn aquestes iniciatives públiques per poder minimitzar el que s’anomena "bretxa digital", efecte pel qual existeixen en l’actualitat problemes a l’hora de trobar treball entre altres qüestions. Si que és cert que la gent jove ja té menys problemes a l’hora ficar-se davant d'un ordinador i fer allò que s’anomena “navegar per la xarxa”.

En aquesta renovada web municipal estem apostant per dur endavant totes les tasques necessàries que faran possible l’administració electrònica, la transparència en la gestió municipal i l’adaptació de tot el sistema de funcionament administratiu a l’entorn 2.0

És una tasca responsable i que necessita la col·laboració de totes i tots, començant pels funcionaris i amb la participació de la ciutadania.

La comunicació en línia i les possibilitats del teletreball estan marcant ja les diferències dins del món laboral i sobre tot també estan imposant-se dins de l’entorn de l’ensenyament.

Doncs, que aquesta nova web municipal siga l’eina de comunicació i col·laboració de tota la població, amb l’ajuntament no deguem oblidar que és la “casa del poble”.

Benvinguts a les noves tecnologies, estic segur que us atraparan entre la seua xarxa i el vostre propi interés.

Josep Mª Mas i Garcia

Alcalde de Montserrat

Imprimeix