Ordenances

A continuació està disponible el llistat d'ordenaces de l'Ajuntament de Montserrat:

Generals

Ordenança de bases per a l'adjudicació de PAIs
Ordenança de captació solar
Ordenança de recollida de residus urbans i neteja viària
Ordenança de tinença d'animals
Ordenança dels usos i costums rurals
Ordenança de venda no sedentària 
Ordenança d'ocupació de la via pública
Ordenança de subvencions
Ordenança prestació econòmica individualitzada (renda bàsica)

Ordenanza de utilitzación privativa de bienes de titularidad municipal

Codi de Bon Govern
Ordenança banc de terres agrícoles

Imprimeix