ValenciàSpanishEnglishFrench

Borsa de treball temporal de personal coordinador per a l’escola d’estiu

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 2069/2019 de 19/12/2019 les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal de personal coordinador per a l’escola d’estiu municipal, s’informa que el text íntegre d’estes s’ha publicat en el DOCV núm. 8733 de 05/02/2020 i al portal de transparència [ C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Constitució Borsa Coordinació Escola Estiu ], on es podrà fer seguiment dels documents del procés.

Publicat l’anunci de la convocatòria al BOP núm. 32 de 17 de febrer de 2020, el termini per a presentar sol·licituds serà de 18/02 al 09/03/20.

Represos els terminis administratiu i finalitzat el període per a presentar esmenes, es fa públic al tauler d’anuncis i al portal de transparència el llistat definitiu d’admesos i exclosos al procés.

Es convoca a les persones admeses el dia 18 de juny, a les 9 hores, a l’Ajuntament de Montserrat per a realitzar l’entrevista i defensa del projecte presentat.

ADL, AODL, borsa treball, Montserrat

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020